ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Onderzoeksprojecten uit de toegepaste antroposofie en ecologisch waardevolle initiatieven

ARCIM Forschungsinstitut der Filderklinik (Duitsland)
Wetenschappelijk onderzoek naar de complementaire en integratieve geneeskunde, evenals met name de antroposofische geneeskunde, op natuurwetenschappelijke grondslag met inachtneming van de Equator Netwerk criteria. Sinds 2010.

Carl Gustav Carus-Institut (Duitsland)
Interdisciplinaire samenwerking van medici, biologen, chemici, fysici en farmaceuten, met name het onderzoek naar en de ontwikkeling van mistelpreparaten (Viscum album L.) als geneesmiddel bij kanker. Sinds 1966.

The Field Centre (United Kingdom)
De grondregel van Field Centre is "door praktijk versterkt onderzoek - door onderzoek versterkte praktijk". Ons doel voor de medewerkers is om zichzelf te begrijpen als nadenkende beoefenaars, d.w.z. constant bevraging, observatie en verfijning van hun eigen praktijk met studenten.

Forschungsinstitut am Goetheanum (Zwitserland)
Onderzoek op het gebied van biologie, landbouwwetenschappen, geneeskrachtige planten, scheikunde, natuurkunde en beeldvormende methoden in het kader van de natuurwetenschappelijke sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap aan het Goetheanum. Sinds 1924.

Forschungsinstitut Berlin Havelhöhe (Duitsland)
Klinisch, praktijkgericht onderzoek, verricht in samenhang met het Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Conceptontwikkeling en evaluatie van de antroposofische geneeskunde. Sinds 1999.

Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim (Zwitserland)
Interprofessioneel onderzoek met de artsen, therapeuten en verpleegkundigen van de Klinik Arlesheim. Zo mogelijk in samenwerking met andere klinieken, onderzoeksinstituten, geneesmiddelenproducenten en universiteiten. Sinds 1921.
 
Gesellschaft für Goetheanistische Forschung (Duitsland)
Actueel is het onderzoek naar aanleiding van vragen betreffende de biologisch-dynamische landbouw. Sinds 1986.

The Integrative Care Science Center (Zweden)
Op de patiënt georiënteerd interdisciplinair onderzoek naar integratieve geneeskunde.

Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie (IFAEMM e.V.) (Duitsland)
Kennisleer evenals ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke en geneeskundige onderzoeksmethoden, waarbij in bijzondere mate rekening gehouden wordt met de waardigheid van de mens, evenals met zijn vermogen tot het herkennen van waarheid en vrijheid. Sinds 1994.

Institut für Komplementärmedizin (IKOM) (Zwitserland)
Samenwerkingsprojecten met de klinieken van het Inselspital Bern als ook met andere universitaire instituten in binnen- en buitenland, met als doel het testen en ontwikkelen van complementair geneeskundige therapieën (antroposofische geneeskunde, homeopathie, neuraal therapie en traditionele Chinese geneeskunde/acupunctuur).
 
Institut für klinische Forschung (Duitsland)
Klinisch onderzoek met het mistelpreparaat Iscador bij kanker en precancerose, bij geriatrische ziektebeelden en op andere gebieden, en met cannabis sativa (hennep) o.a. bij voortgeschreden carcinomen, chronische pijnen en multiple sclerose. Bevordering van wetenschappelijke uitwisseling op de genoemde gebieden. Sinds 1994.

Institut HISCIA (Zwitserland)
De ontwikkeling van werkzame mistelpreparaten bij de behandeling van kanker. Een doorbraak was de ontwikkeling van een machine om Iscador te produceren, waarin de mistelsappen van de zomer- en de winteroogst op een bepaalde manier gemengd worden. Sinds 1949.

Institut für Strömungswissenschaften (Duitsland)
Wetenschappelijk en praktisch onderzoek naar water, zowel volgens natuurwetenschappelijke methoden als ook middels studies, die gebaseerd zijn op de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Sinds 1959.
 
Louis Bolk Instituut (Nederland)
Op de praktijk georiënteerd onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Sinds 1976.
 
Mellifera e.V. – Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Duitsland)
Duurzame, ecologische bijenhouderij, gebaseerd op het wezen van de bijen. Sinds 1985.

Der Merkurstab
Het vaktijdschrift voor antroposofische geneeskunde.
 
The Nature Institute (USA)
Ontwikkelt nieuwe kwalitatieve en holistische gezichtspunten tot beschouwing en begrip van natuur en technologie. Sinds 1998.
 
PETRARCA - Europäische Akademie für Landschaftskultur (Duitsland)
Een forum voor dialoog en onderzoek, voor mensen die het Europese cultuurlandschap in zijn diversiteit willen behouden, verzorgen en ontwikkelen. Sinds 2000.

Professorship Anthroposophic Healthcare (Nederland)
De Hogeschool Leiden is de enige in Nederland met een leerstoel, die zich concentreert op de antroposofische gezondheidszorg en alles, wat daarmee samenhangt.
 
Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für Naturheilkunde (Duitsland)
Natuurgeneeskundig onderzoek en onderwijs aan de universiteitskliniek Freiburg.
 
Universität Witten-Herdecke (Duitsland)
Onderzoek en onderwijs volgens een totaalconcept, internationaal erkend, van integratieve geneeskunde:
 
Institut für Integrative Medizin (IfIM)
Institut für Forschung in der Operativen Medizin (IFOM)
Zentrum für Biomedizinische Ausbildung und Forschung (ZBAF)
Zentrum für Forschung in der klinischen Medizin (ZFKM)
Zentrum für klinische Studien der Universität Witten/Herdecke
Interdisziplinäres Zentrum für Versorgungsforschung im Gesundheitswesen
Arbeitsgruppe Trauma