ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Opvoeding en vorming tot creativiteit en sociale competentie

Ieder mens is uniek. Kinderen en jongeren hebben recht op een opvoeding en vorming, die hun individuele en sociale ontwikkeling bevorderen en die niet primair rekening houden met verordeningen betreffende normen en prestaties. ELIANT zet zich samen met zijn partners ervoor in, dat kinderen en jongeren op hun weg naar de volwassenheid hun kinder- en jeugdjaren op een gezonde wijze mogen doormaken.

Door de kunstzinnige wijze, waarop de lessen opgebouwd worden en door de veelvoud aan mogelijkheden om cognitieve en praktische vaardigheden te verwerven, biedt het Vrije Schoolonderwijs - in peuter-, kleuter-, basis- en middelbare schoolonderwijs tot het 18de jaar - een fundament aan, waarop de creatieve mogelijkheden van de leerling tot ontwikkeling kunnen komen. Daarbij wordt met de meest uiteenlopende talenten en intellectuele vermogens van elke leerling rekening gehouden en worden deze ook gestimuleerd.

Lezingen, die Rudolf Steiner heeft gehouden voor leraren en artsen, vormen de basis van de Vrije Schoolpedagogie, die zich sinds haar ontstaan in 1919 voortdurend verder heeft ontwikkeld. Tegenwoordig wordt er over de hele wereld op meer dan 1000 lagere en middelbare scholen en op meer dan 2000 peuter- en kleuterscholen volgens deze pedagogie gewerkt.

Tot op heden zijn alle Vrije Scholen en Vrije kleuterscholen opgericht op initiatief van de ouders. Daarom is het van groot belang, dat ook in het Europa van de toekomst de wettelijke regelgeving
dit burgerengagement mogelijk zal blijven maken.

Literatuur

Wolter Bos: Van binnen en buiten. Planeetkwaliteiten in het onderwijs. Pentagon 2015
Frans Carlgren: De Vrije School. De pedagogie van Rudolf Steiner in woord en beeld. Vrij Geestesleven 1992
Loïs Eijgenraam: De vrijekleuterklas. Christofoor 2016
Michaela Glöckler: Ouders en hun kinderen. Ontwikkeling en opvoeding. Een ontdekkingsreis. Christofoor 2002
Caroline von Heydebrand: De ziel van het kind. Vrij Geestesleven 1992
B. C. J. Lievegoed: Ontwikkelingsfasen van het kind. Vrij Geestesleven 1983
Karl König: De eerste drie kinderjaren. Leren lopen, spreken en denken en het belang hiervan voor het verdere leven. Vrij Geestesleven 1981
Ate Koopmans: Praktische menskunde. Verzamelde artikelen 1953-2000 als werkmateriaal voor een antroposofische praktische menskunde. Kamerling 2004
Ernst-Michael Kranich: Opvoeding tot moraliteit. Paidos 2000
Jelle van der Meulen: Onderwijs met hart en ziel. De dagelijkse praktijk in de Vrije Scholen. Vrij Geestesleven 1991
Maarten Ploeger: Anders omgaan met kind en school. Vrije Schoolonderwijs voor nu en later. Christofoor 1994
Edmond Schoorel: De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. Christofoor 2000
Rudolf Steiner: Algemene menskunde als basis voor de pedagogie. Vrij Geestesleven 2010
Rudolf Steiner: Opvoeding en moderne kultuur. Methodiek en didaktiek van de vrijeschool. Pentagon 2008
Rudolf Steiner: Opvoeding en onderwijs. Vrij Geestesleven 2004
Rudolf Steiner: De opvoeding van het kind. Inzicht in het wezen van de mens als basis voor opvoeding en onderwijs. Pentagon 2000
Rudolf Steiner: Opvoedkunst. Methodisch-didactische aanwijzingen. Vrij Geestesleven 2011
Monique Wortelboer: Het kind bouwt zijn huis. Etherkracht 2014

Links