ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Zo financieren wij onszelf

De leden van onze Alliantie zijn bijna uitsluitend non-profit organisaties. Ze beschikken alle slechts over schaarse financiële middelen, en daarom kunnen ze gemiddeld niet meer dan 500 tot 2000 euro per jaar bijdragen aan het budget van ELIANT. ELIANT is onafhankelijk van economische en politieke belangen en bewaakt haar intellectuele en economische onafhankelijkheid ten zeerste. Daarom zijn wij afhankelijk van donaties uit de burgermaatschappij voor wie wij werken. Wij zijn u daarom dankbaar voor elke kleine donatie die ons in staat stelt ons werk voort te zetten. Wij zijn u ook zeer dankbaar als u onze link doorstuurt naar potentiële nieuwe geïnteresseerden in onze nieuwsbrief:
https://eliant.eu/nl/newsletter/

Hoe meer mensen bekend worden met ons werk, hoe effectiever wij kunnen helpen de culturele ontwikkeling in Europa vorm te geven.