ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Antibioticaresistentie

Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,

Wat de maatschappij en de holistische geneeskunde ertegen kunnen doen

Antibiotica worden gebruikt tegen bacteriële infecties en ontstekingsziekten. Zij waren tot nu toe het belangrijkste wapen tegen deze ziekten, ook tegen levensbedreigende ziekenhuisinfecties. In de laatste decennia is aangetoond dat te veelvuldig gebruik van deze medicijnen ertoe geleid heeft dat de bacteriestammen, waartegen zij gebruikt worden sneller resistent worden tegen deze antibiotica dan nieuwe antibiotica op de markt gebracht kunnen worden die nog wel werken. Daarom sterven nu in Europa elk jaar naar schatting 25.000 mensen tengevolge van onbeheersbare infecties.
 

Het gebruik van antibiotica in de veeteelt

Wetgevers en burgers kunnen actie ondernemen daar waar antibiotica ingezet worden ten koste van mens en dier. Bijzonder problematisch is het preventief gebruik bij gezonde dieren, omdat antibiotica structureel bij de intensieve veehouderij horen en ten dele ook de groei bevorderen. Als dezelfde antibiotica gebruikt worden voor mens en dier, dan kan de mens via een omweg door de consumptie van vlees ook resistent worden, zodat deze antibiotica niet langer gebruikt kunnen worden ingeval van ziekte bij de mens.
 

Effectieve hulp door homeopathie en antroposofische geneeskunde

Om het onnodig gebruik van antibiotica in de menselijke geneeskunde zoveel mogelijk te verminderen, is het van cruciaal belang dat artsen en patiënten anders gaan denken. De hieronder vermelde onderzoeksresultaten tonen aan dat – zoals integratieve en complementaire artsen ook dagelijks ervaren in hun praktijk – de meerderheid van acute infecties zonder het gebruik van antibiotica zelfs beter en meer duurzaam, d.w.z. met minder risico op terugslag, behandeld kunnen worden. De publicaties waarnaar hieronder verwezen wordt lichten de praktische werking toe. Met behulp van uitwendige behandelingen en geneesmiddelen afkomstig uit de homeopathie en de antroposofische geneeskunde worden de zelfgenezende krachten van het organisme ondersteund en het immuunsysteem leert om de ontstekingsverschijnselen op eigen kracht te overwinnen. Als deze benadering de aanbevolen praxis zou worden, dan zou dit een belangrijke bijdrage betekenen omdat de antibiotica die nu nog steeds werkzaam zijn dan in de eerste plaats ter beschikking zouden komen te staan voor gebruik bij de meest ernstig zieke mensen.


ELIANT maakt zich er sterk voor, samen met haar alliantie-partners in geneeskunde en landbouw en veeteelt, om ervoor te zorgen dat deze noodzakelijke heroverweging kan plaatsvinden bij burgers en bij degenen die verantwoordelijk zijn voor deze sectoren, zowel professionals als politici.

Wij danken u hartelijk voor uw steun en hopen in 2016 speciaal op dit gebied vooruitgang te boeken.

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar groeten wij u hartelijk.
Uw Michaela GlöcklerIlene Claudius, Larry J. Baraff: Pediatric emergencies associated with fever. Emergency Medicine Clinics of North America 28:67-84, 2010
Harald J. Hamre, Anja Glockmann, Reinhard Schwarz, David S. Riley, Eric W. Baars, Helmut Kiene, Gunver S. Kienle: Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014
Michaela Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin Michael: A Guide to Child Health. A Holistic Approach to Raising Healthy Children, Floris Books.
Georg Soldner, H. Michael Stellmann: Individuelle Pädiatrie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2011