ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Eindverslag ELiANT-verzoekschrift

21 januari 2021

Petitie kent grote weerklank

De keuzemogelijkheden veiligstellen!

ELIANT en Bündnis für humane Bildung (Verbond voor een humane vorming) sluiten de inzameling van de handtekeningen af

 

96.294 mensen uit heel Europa ondersteunen met hun handtekening wat ELIANT en het Bündnis für humane Bildung (Verbond voor een humane vorming) voor het onderwijssysteem eisen:
het behoud van de keuzemogelijkheid voor kleuter- en basisscholen om zonder beeldschermen te werken.
Onderwijsverantwoordelijken moeten zelf kunnen beslissen of en waarvoor ze digitale media als hulpmiddel gebruiken. Dat geldt heel in het bijzonder voor de eerste twaalf levensjaren, waarin de sensomotorische ontwikkeling en de fundamentele stappen in het sociale en emotionele rijpingsproces plaatsvinden.

Het Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-27 heeft als strategische prioriteiten de “bevordering van een efficiënt digitaal onderwijsecosysteem“ en “de verbetering van de digitale competenties en vaardigheden van de bevolking in het digitale tijdperk“. De handtekeningen werden ingezameld om de Europese Commissie en de EU-parlementsleden duidelijk te maken dat er voldoende aandacht moet worden besteed aan de humane en in de reële wereld verankerde onderwijsnoden van kinderen en jongeren. De 96.294 handtekeningen zijn een krachtig pleidooi voor deze belangrijke eis.

 

De achtergrond

De economie en de politiek doen er alles aan om zoveel mogelijk vaart te zetten achter de digitale transformatie van de samenleving. In scholen gebeurt dit onder het motto "Digitale vorming“. Daarvoor wordt een beroep gedaan op technische ondersteuningsmiddelen als smartphones, tablets en WLAN. Onderwijs, school en leren worden steeds nadrukkelijker bepaald door (media)technieken. De 96.294 ondertekenaars van deze petitie zetten zich in heel Europa in voor een “humane vorming“ die de niveaus en de wetmatigheden van de lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkeling als uitgangspunt neemt. Vanzelfsprekend zijn de ondertekenaars het ermee eens dat het doorgeven van omvattende digitale competenties een van de essentiële taken van de school is. Naast een degelijk begrip van de werking van de digitale technologie moet het doel er echter ook in bestaan om deze technologie op een creatieve, verantwoordelijke en kritische manier te gebruiken.

Alles moet echter op zijn tijd gebeuren! Kinderen hebben recht op een ontwikkelingsperiode om met al hun zintuigen, door beweging en creatief spel de werkelijke wereld rondom hen te veroveren (sensomotorische integratie). Dit samenspel tussen sensorische en motorische ervaringen in de omgeving leidt ertoe dat ze zich op een gezonde manier in ruimte en tijd kunnen verankeren en zich zowel lichamelijk als geestelijk kunnen ontwikkelen volgens een tempo dat aangepast is aan hun leeftijd. Dit recht op een ontwikkelingsperiode is net wat de 96.294 ondertekenaars van onze petitie eisen.

Onafhankelijke onderzoeken1 in ontwikkelingspsychologie en neurobiologie tonen op overtuigende wijze aan dat digitale media die te vroeg worden aangewend de ontwikkeling afremmen en de reële ervaringen beperken tot het vegen over het beeldscherm. De geringe lichaamsbeweging, het fixeren van de ogen en de topzware, weerstandsloze ervaring leiden tot een verkeerde neuronale stimulatie die de gezonde ontwikkeling van de hersenen schaadt. Ze brengen de ontwikkeling van kinderen in gevaar door een reeks negatieve effecten: overprikkeling, verslavingsgevaar, vervreemding van de natuur en stoornissen van de impulscontrole en van het reflexieve denkvermogen.

Het doel van de school en van het onderwijs bestaat erin scholieren zodanig te vormen dat ze zelfstandig leren denken en beslissen. De digitale transformatie van de samenleving heeft mensen nodig die voor zichzelf denken en autonoom beslissen en handelen. Dat leren kinderen vooral door de sociale contacten in de klas, door dialoog en door de rechtstreekse omgang met elkaar. Leren gebeurt door een harmonieus samenspel van hoofd, hart en handen. De hersenen zijn een relationeel orgaan dat zich pas kan ontwikkelen door lichamelijke activiteit en zelfervaring in de omgeving.2 IT-pioniers als Steve Jobs, Bill Gates en Jeff Bezos hebben dat ingezien en daarnaar gehandeld: ze geven hun eigen kinderen geen smartphones en leggen strenge beperkingen op aan hun omgang met IT.3

 

Inhoud van de petitie
Wat 96.294 Europese burgers eisen

  • Kleuter- en basisscholen moeten het recht en de vrijheid hebben om uitsluitend met analoge media te werken. Instellingen zonder beeldschermen mogen financieel niet in de kou blijven staan.
  • Overheidsgeld mag niet alleen voor de aanschaffing van informatietechnologie worden aangewend, maar ook voor permanente pedagogische opleidingen die evenzeer de nadruk leggen op een aan de leeftijd aangepaste omgang en op een goed begrip van de ontwikkeling van kinderen als op een competent mediagebruik. Anders is het niet mogelijk om vakkundig advies te geven aan gezinnen met een problematisch mediagebruik, een probleem waaraan steeds meer aandacht moet worden besteed.
  • Het moet voor ouders en onderwijsverantwoordelijken mogelijk blijven om een vorm van media-educatie te kiezen die afgestemd is op de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld analoge methoden als ”CS unplugged“ (een leerprogramma dat essentiële functies uit de informatica aanleert zonder gebruik te maken van computers). Fundamentele elementen van de informatica mogen ten vroegste vanaf de leeftijd van 12 jaar worden onderwezen. Daarna kan dieper worden ingegaan op de principiële werking van de informatietechnologie, bijvoorbeeld door een inleiding in programmeertalen voor kinderen die interesse hebben (AG e. d.).
  • Hard- en software zouden pas in detail aan bod mogen komen in het hoger secundair onderwijs (mediakunde, -ontwerp, -gebruik en -analyse) en zouden zinvol in een pedagogisch concept moeten worden geïntegreerd. Vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt zijn jongeren dan in staat om deze technologieën niet alleen te gebruiken, maar ook inzicht te krijgen in de werking, mogelijkheden en gevaren ervan. Een andere centraal thema zou erin moeten bestaan de digitale media actief te gebruiken, bijv. video’s verknippen, websites ontwerpen of onlineteksten schrijven.
  • Er moet aandacht worden geschonken aan de onderzoeksresultaten over de effecten van gepulste, gepolariseerde microgolfstraling die door WLAN-routers, smartphones en tablets wordt uitgezonden. De bevindingen van het onderzoek over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische WLAN-velden (bij 2450 MHz) zijn overduidelijk. Er is geen reden om kleuter- en basisscholen met WLAN-aansluitingen uit te rusten en opgroeiende kinderen bloot te stellen aan dit vermijdbare gevaar. De keuzemogelijkheid moet blijven bestaan om scholen technisch alleen via de kabel en/of VLC op het internet aan te sluiten.4

1 Zie. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3de druk, Redline, München
2 Zie Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fleadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brussel

3 Zie Bilton, Nick (2014): “Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html van 06.02.2018
4 Zie Wilke, Isabel (2018): „Biologische und pathologische Wirkungen der Strahlung von 2,45 GHz auf Zellen, Fruchtbarkeit, Gehirn und Verhalten", in: umwelt-medizin-gesellschaft 1/2018. Wilke analyseert meer dan 100 studies die bewijzen dat WLAN schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

 

De betrokken actoren

Bündnis für humane Bildung (Verbond voor een humane vorming)
Geen enkele mens leert digitaal. Geen enkele weg is “alternatiefloos“. Wij zijn ervan overtuigd dat vorming (“Bildung“) niet kan worden gedigitaliseerd, hoogstens leerinhouden. In 2017 hebben wij dan ook het “Bündnis für humane Bildung“ (Verbond voor een humane vorming) opgericht, om duurzame alternatieven voor de “digitaal gestuurde leerfabriek 4.0“ te ontwikkelen.
Internet: http://www.aufwach-s-en.de
Perscontact: Ingo Leipner ingo.leipner@ecowords.de
Lora Ivanova / Mob. +359 89 5523703 / lora.ivanova@eliant.eu

ELIANT
In 2006 werd ELIANT opgericht om zich niet alleen in te zetten voor keuzevrijheid in Europa, maar ook voor het behoud en de verdere ontwikkeling van keuzemogelijkheden en voor de daarmee verbonden culturele diversiteit. ELIANT profileert zich als Europese Alliantie van initiatieven op het gebied van de toegepaste antroposofie.
Internet: https://eliant.eu
Perscontact: Lora Ivanova lora.ivanova@eliant.eu

 

Aanbevolen literatuur

Edwin Hübner (2020): Menschlicher Geist und Künstliche Intelligenz, Freies Geistesleben
Michaela Glöckler, Ralf Lankau, Ingo Leipner, Gertraud Teuchert-Noodt (2020): Digitale Medien im Kreuzfeuer der Kritik, Bündnis für humane Bildung
Ingo Leipner (2020): Die Katastrophe der digitalen Bildung, Redline
Ralf Lankau (2020): Alternative IT-Infrastruktur für Schule und Unterricht / 2. GBW-Flugschrift, Gesellschaft Bildung und Wissenschaft
Manfred Spitzer (2020): Die Smartphone Epidemie: Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft, Klett Cotta
diagnose: media (2020): Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt, 4. Auflage
Michaela Glöckler (2020): Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung, edition waldorf
Gerald Lembke, Ingo Leipner (2018): Die Lüge der digitalen Bildung. Warum unsere Kinder das Lernen verlernen, Redline
Paula Bleckmann, Ingo Leipner (2018): Heute mal bildschirmfrei. Ein Alternativprogramm für ein entspanntes Familienleben, Knaur
Ralf Lankau (2017): Kein Mensch lernt digital. Über den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht, Beltz
Jean M. Twenge (2017): iGen. Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood—and What That Means for the Rest of Us, Atria Books
Nicholas Kardaras (2016): Glow Kids. How Screen Addiction Is Hijacking Our Kids - and How to Break the Trance Hardcover, St. Martin's Press.
Paula Bleckmann (2016): Medienmündig: Wie unsere Kinder selbstbestimmt mit dem Bildschirm umgehen lernen, Klett-Cotta
Bert te Wildt (2016): Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen für uns und unsere Kinder, Droemer
Edwin Hübner (2015): Medien und Pädagogik: Gesichtspunkte zum Verständnis der Medien, Grundlagen einer anthroposophischanthropologischen Medienpädagogik, Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen (Hrsg.)
Christoph Möller (Hg.) (2015): Internet- und Computersucht. Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Kohlhammer
Alexander Markowetz (2015): Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist, Droemer
Manfred Spitzer (2014): Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Droemer TB

Download het eindverslag (PDF)