ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

De externe kosten van de landbouwproductie

Beste Vrienden en Vriendinnen van ELIANT,


Als de milieukosten die het gevolg zijn van de landbouw meegerekend zouden worden in de prijzen van de producten, dan zouden de prijzen vooral van de conventionele landbouw massief stijgen. Dat is het resultaat van een recent (in het Duits) gepubliceerde studie van de universiteit van Augsburg.

De ware prijs van voedselproducten
Als met de ware productiekosten bij de prijsvorming zou rekening gehouden worden, dan zouden de conventioneel geproduceerde producten uit de veeteelt drie keer zo duur zijn (196 % opslag) - bioproducten daarentegen slechts net tweekeer zo duur (opslag van 82%). Voor conventioneel geproduceerde melkproducten zou men dubbel zoveel moeten betalen, voor bioproducten slechts 35% meer. Conventionele plantaardige producten zouden 28% meer kosten, biologische slechts 6% meer.

De tot op heden niet in de prijzen begrepen externe kosten
Veel kosten die bij de productie van de voedingstoffen ontstaan voor het milieu, die indirect door de burgers met belasting moeten betaald worden, zijn in de prijzen voor voedingsmiddelen niet begrepen. In de Augsburgse studie werden met drie externe kostfactoren rekening gehouden: stikstof, emissies van broeikasgassen en energieverbruik. Water-verbruik werd er niet bij betrokken. Het blijkt dat bioproducten het er steeds beter vanaf brengen dan de vergelijkbare, conventioneel geproduceerde producten.

De vernietiging van ons natuurlijk eco-systeem
Ons modern, conventioneel, industrieel landbouwsysteem vernietigt systematisch het milieu en onze natuurlijke eco-systemen. Pesticiden en insecticiden leiden tot collatorale damage en doden sommige van onze waardevolste bestuivers, zoals bij voorbeeld de bijen. De richtlijnen voor de teelt, meer bepaald van de ecologische landbouwverenigingen zoals bij voorbeeld Demeter, hebben het potentieel om de grond juist te herstellen. Bij reconversie van conventionele naar ecologische landbouw komen regenwormen en belangrijke microben terug, evenals insecten.

ELIANT zet zich met haar alliantie-partners in voor de biologische en biodynamische landbouw en voor hun smaakvolle en gezonde producten.

Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning die mogelijk maakt dat wij ons werk verder zetten.

Met hartelijke groet in naam van alle alliantie-partners,
Michaela Glöckler