ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

ELIANT + ”Bündnis für humane Bildung“ (Verbond voor humaan onderwijs) 21 januari 2021


Een humaan onderwijs heeft analoog leren nodig

Petitie voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen

 

96.294 mensen in heel Europa ondersteunen met hun handtekening wat het “Bündnis für humane Bildung“ (Verbond voor humaan onderwijs) al jarenlang eist, namelijk
het behoud van de keuzemogelijkheid voor kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen.
Leerkrachten en opvoed(st)ers moeten zelf kunnen beslissen of en waarvoor ze digitale media als hulpmiddel gebruiken. “Dat geldt heel in het bijzonder voor de eerste twaalf levensjaren, waarin de sensomotorische ontwikkeling en de fundamentele stappen in het sociale en emotionele rijpingsproces plaatsvinden”, aldus prof. Ralf Lankau van het Bündnis (Verbond) en kinderarts dr. Michaela Glöckler, Voorzitster van de “Europese Alliantie van initiatieven op het gebied van de toegepaste antroposofie (ELIANT). Beide organisaties zijn verantwoordelijk voor deze petitie.

 

De achtergrond. De Europese Commissie heeft een nieuw “Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-27“ gepresenteerd. De strategische prioriteiten zijn de “bevordering van een efficiënt digitaal onderwijsecosysteem“ en “de verbetering van de digitale competenties en vaardigheden van de bevolking in het digitale tijdperk“. In dit verband benadrukken Lankau en Glöckler: “Gezien deze digitale oriëntatie, moeten we ervoor zorgen dat ook aan de menselijke (humane) en in de reële wereld verankerde onderwijsnoden van de kinderen tegemoet wordt gekomen.“ Daartoe leggen het Bündnis (Verbond) en ELIANT eigen voorstellen voor aan de EU-parlementsleden die op dit ogenblik aan het ”Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-27“ aan het werken zijn.

Het Bündnis (Verbond) en ELIANT vinden het vanzelfsprekend dat op school digitale competenties worden aangeleerd. “Maar alles op zijn tijd“, aldus Lankau. Kinderen hebben recht op een ontwikkelingsperiode om met al hun zintuigen, door beweging en creatief spel de werkelijke wereld rondom hen te veroveren, benadrukt hij. Daarom moeten kleuter- en basisscholen de mogelijkheid hebben om zonder beeldschermen te werken. Digitale eenzijdigheid moet worden vermeden: “Enkel het samenspel tussen sensorische en motorische reële ervaringen leidt ertoe dat kinderen zich op een gezonde manier in ruimte en tijd kunnen verankeren”, aldus Dr. Glöckler. Op die manier wordt een aan de leeftijd aangepaste lichamelijke en geestelijke ontwikkeling mogelijk. Dit recht op een ontwikkelingsperiode is net wat de petitie eist. “Meer dan 96.000 ondertekenaars zijn een sterk pleidooi voor deze belangrijke eis“, besluit prof. Lankau.

 


 

Allianz ELIANT:
In 2006 richtten tien in heel Europa actieve koepelorganisaties de “Europese Alliantie  van initiatieven op het gebied van de toegepaste antroposofie” (ELIANT) op. De Alliantie zet zich op diverse levensgebieden en arbeidsdomeinen in voor meer levenskwaliteit en culturele diversiteit in Europa.
 

Website: https://eliant.eu/home

“Bündnis für humane Bildung“ (Verbond voor humaan onderwijs):
In 2017 richtten hoogleraren, wetenschappers en geëngageerde burgers het “Bündnis für humane Bildung“ (Verbond voor humaan onderwijs) op. Het is hun overtuiging dat onderwijs niet kan worden gedigitaliseerd! Digitale instrumenten kunnen onderwijsprocessen enkel ondersteunen. Er is nood aan alternatieven.

Website: http://www.aufwach-s-en.de

Perscontact:
Lora Ivanova / Mob. +359 89 5523703 / lora.ivanova@eliant.eu
Ingo Leipner / Mob. 0162/8192023 / i_leipner@aufwach-s-en.de

Download persinformatie (PDF)