ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Wij danken u hartelijk voor de geweldige steun!

Bijna 68.812 mensen hebben tussen 23 november 2016 en 23 mei 2017 onze petitie ondertekend.

De ondertekenaars van deze oproep zijn bezorgd om de gezonde ontwikkeling van de volgende generatie. Zij willen zich graag inzetten voor constructieve opleidingsinvesteringen en voor de opbouw van een netwerk tegen de digitalisering in crèches, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de lagere klassen van de basisscholen.
Het gaat ons niet om vijandigheid tegen technologie in het algemeen—het gaat er veel meer om de ruimte te beschermen, die een kind nodig heeft om zich te  ontwikkelen, om het welzijn van het kind; en het gaat  om het recht nog kind te mogen zijn, zodat jonge mensen en volwassenen deskundige gebruikers van de technologie worden.