ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Over ons

De medewerkers en vrienden van de Europese alliantie van initiatieven op het gebied van de toegepaste antroposofie/ELIANT willen een maatschappelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de culturele diversiteit in Europa. Het motto voor ons werk is ontleend aan Goethe’s sprookje over de groene slang en de schone lelie :

“ Een enkeling kan geen hulp bieden. Slechts als velen zich op het juiste moment verenigen,
zijn zij krachtig. “

Menswaardigheid en individuele ontwikkeling zijn centrale waarden van de Europese cultuur. Om deze waarden ook op het politieke vlak in de praktijk te kunnen brengen heeft de Europese gemeenschap meer nodig dan een door de democratie gegarandeerde verkiezings- en keuzevrijheid. Wat zij vooral nodig heeft, zijn keuzemogelijkheden - in het bijzonder op het gebied van opvoeding, vorming, gezondheid en de verschillende soorten geneesmiddelen en therapieën. Op deze gebieden zijn de keuzemogelijkheden tegenwoordig echter duidelijk ingeperkt. Wat in het ene land erkend wordt, wordt elders in de EU dikwijls niet toegestaan. Dat geldt ook voor de culturele initiatieven die in de loop van de 20ste eeuw ontstaan zijn vanuit de toegepaste antroposofie van Rudolf Steiner.

Ten einde de veelvuldigheid aan keuzemogelijkheden in elk land te behouden en in heel Europa effectief te laten zijn, hebben de vertegenwoordigers van de Europese overkoepelende organisaties op het gebied van toegepaste antroposofie zich verbonden in de Alliantie ELIANT. Zij willen samen met partners die overeenkomstige doelen nastreven, diverse projecten in Europa versterken. Deze projecten moeten gericht zijn op intrinsieke waarden, ecologisch georiënteerd zijn en/of betrekking hebben op culturele initiatieven.