ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Activiteiten

Wij vertegenwoordigen de Alliantie ELIANT bij conferenties, cursussen en tijdens de samenwerking met partners, die vergelijkbare doelen nastreven. Tevens zorgen wij ervoor, dat wij actief in gesprek blijven met EU parlementariërs, de Europese Commissie en de Raad van Europa.

De nieuwsbrief van de Alliantie ELIANT houdt u op de hoogte van de meest actuele gebeurtenissen.

De Alliantie ELIANT vormt een belangrijke bron van informatie voor burgers, instituties, initiatieven en ondernemingen, die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van de Europese cultuur. ELIANT biedt ook de mogelijkheid tot directe burgerparticipatie door middel van petities aan het Europees Parlement.

Het aantal handtekeningen dat voor de “Actie ELIANT“ verzameld is onder het Handvest van de Alliantie, heeft aangetoond, dat wij gesteund worden door meer dan een miljoen mensen uit heel Europa.