ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

De Europese Coöperatie voor Antroposofische Heilpedagogie en Sociaaltherapie (ECCE)

ECCE

De Europese Coöperatie voor Antroposofische Heilpedagogie en Sociaaltherapie (ECCE) is een NGO, die zich inzet voor mensen met beperkingen. Zij werd in 1992 opgericht door leden van de internationale conferentie voor antroposofische heilpedagogie en sociaal therapie in Nederland met het doel mensen met beperkingen - in het bijzonder diegenen, die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen - op Europees niveau te vertegenwoordigen. De ECCE heeft 29 ledenorganisaties: verenigingen voor familieleden en organisaties  van deskundigen en opleiders, die hun werk baseren op de antroposofisch georiënteerde heilpedagogie en sociaaltherapie. Door hun lidmaatschap worden ca 400 organisaties in 19 Europese landen vertegenwoordigd.

Samenwerking met andere organisaties

De ECCE was oprichtingslid en is nu als organisatie een volwaardig lid van het Europees Forum voor Mensen met een Beperking (EDF). Dit forum werd opgericht in 1997 met het doel rechtsgelijkheid voor mensen met een beperking in Europa (ca 50 miljoen) te bevorderen en hun grondrechten te versterken. Bovendien is de ECCE buitengewoon lid van Inclusion Europe, een overkoepelend orgaan van ouderverenigingen, die de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking willen bevorderen. Voor de woon- en werkgemeenschappen is de ECCE lid van de EASPD (Europese Associatie van Dienstverleners voor Personen met een Beperking). De ECCE is bovendien lid van de Internationale Conferentie voor antroposofische Heilpedagogie en Sociaaltherapie, Medische Sectie, Goetheanum, Dornach.

Samenwerking met andere Europese organisaties

Door deelname aan Europese organisaties zoals de EDF, Inclusion Europe of de EASPD discussieert de ECCE op Europees niveau mee over politieke strategieën ter verbetering van de situatie van mensen met een beperking en werkt zij ook mee aan het samenstellen van berichten en van ander materiaal. De ECCE helpt haar leden bovendien bij het signaleren van mogelijkheden om projecten in heel Europa te ondersteunen (bijv. het Lifelong Learning Programma van de EU).

Onze achtergrond

Wij gaan de uitdaging aan om - in dialoog met de Europese autoriteiten - ons in te zetten voor blijvende en wederzijdse integratie van mensen met een beperking. Dit doen wij, omdat wij weten, dat het mogelijk en haalbaar is: wij doen het elke dag.

Dit doen wij in op zichzelf staande of plaatselijk geïntegreerde woongroepen of in vergelijkbare situaties: enige honderden organisaties, die zich baseren op Rudolf Steiner’s antroposofie, bieden reeds de levensvoorwaarden en de ondersteuning, die beantwoorden aan de individuele behoeften en wensen van mensen met een beperking.

Deze organisaties bieden mensen met een beperking onderwijs, verdere opleidingen en arbeidsmogelijkheden, die passen bij hun capaciteiten. Zij organiseren ook rijk gevarieerde sociale, culturele en kunstzinnige activiteiten, waaraan een ieder kan deelnemen.

Erkende opleidingsinstituten in verschillende landen leiden gekwalificeerde mensen op. In deze curricula worden theorie, praktijk en kunstzinnige ontwikkeling gecombineerd.

Meer dan 90 jaar geleden (1924) werd het eerste instituut op basis van de antroposofie in Duitsland geopend. Hier vonden in hun ontwikkeling achtergebleven en gedragsgestoorde kinderen een plaats om te wonen en te leren. Dit was het begin van een wereldwijde beweging: sindsdien zijn er veel heilpedagogische (voor kinderen) en sociaaltherapeutische (voor volwassenen) inrichtingen opgezet, in Europa ongeveer 400. Over de hele wereld wordt er in bijna 50 landen heilpedagogisch en sociaaltherapeutisch gewerkt. Het doel van de heilpedagogie en sociaaltherapie is om kinderen, jongeren en volwassenen, die speciale zorg nodig hebben, de kans te bieden zich individueel te ontwikkelen, hen te helpen waardig en autonoom te leven, hun integratie in de maatschappij te midden van hun medemensen te bevorderen en hun bijdrage aan de maatschappij zichtbaar te maken. Hoe wij mensen die bijzondere zorg nodig hebben, tegemoet komen, hangt af van onze innerlijke overtuiging en gezichtspunten. De mens met een beperking staat dus in een bijzondere sociale samenhang, die zowel stimulerend als remmend kan werken. Daarom is sociale integratie een van de basisopgaven van de heilpedagogie en sociaaltherapie.

Contact

ECCE
Postbus 560
3700 AN Zeist    
Nederland
Tel.: +31 30 694 55 40 
E-mail: info@ecce.eu
www.ecce.eu