ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

De Europese Raad van Vrije School (Waldorf) Pedagogie (ECSWE)

De Europese Raad van Vrije School (Waldorf) Pedagogie (ECSWE) bestaat uit 25 nationale Vrije School verenigingen, die meer dan 680 scholen in heel Europa vertegenwoordigen. Over de hele wereld groeit het aantal scholen. Momenteel zijn er ongeveer 1050 Vrije Scholen in 61 landen, meer dan 2000 kleuterscholen en ongeveer 600 heilpedagogische instituten.

Doelstellingen in het kort

 • Op Europees niveau een gemeenschappelijke politiek te formuleren en te coördineren
 • Advocacy ter verbetering van de onderwijskwaliteit
 • De dialoog aangaan met andere pedagogen, academici, politici en beleidsmakers op het gebied van onderwijs en met al diegenen, die het welzijn van onze kinderen na aan het hart ligt
 • Het streven naar onafhankelijkheid wat betreft leerplan en toetsen. Waarborging van die vrijheid van schoolkeuze
 • Het bieden van een internationaal platform voor geassocieerde organisaties
 • De uitwisseling mogelijk maken van informatie, ervaringen en beproefde lesmethodes
 • Verdere onderwijsmethoden ontwikkelen voor de met ons geassocieerde scholen en instituties
 • Het versterken en ontwikkelen van de Vrije School pedagogiek in de lidstaten
 • De kwaliteit van onze instituties bevorderen
 • Internationale projecten bediscussiëren, uitkiezen en uitvoeren.

Prioriteiten

 • Alomvattende vorming
 • Vorming als opvoedkunde
 • Leren voor het leven
 • Voortdurende persoonlijke en beroepsgerichte scholing en ontwikkeling van de leerkrachten
 • Assessment for learning
 • Een bij de leeftijd passende omgang met IT en sociale media
 • Beïnvloeding van de politiek

Het leerplan van de Vrije School

Het internationale leerplan volgens het concept van Rudolf Steiner toont de belangrijkste kenmerken van een pedagogie, die is ingebed in de plaatselijke cultuur. De vernieuwende benadering ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling tot zelfverzekerde wereldburgers, die in staat zijn hun eigen levensomstandigheden en eigen achtergrond in verband te brengen met en te spiegelen aan de verscheidenheid van de ingewikkelde wereld. Zelfbewustzijn, respect voor de cultuur, waarden en tradities van anderen, tolerantie en begrip, net als een bewuste bereidheid levenslang te leren zijn de basisvoorwaarden voor de ontplooiing van het eigen potentieel.

Contact

European Council on Steiner Waldorf Education
Uitvoering en administratie: Georg Jürgens
Rue du Trône 194
1050 Brüssel (Ixelles)
België

info@ecswe.net
www.ecswe.net