ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Europese Federatie van Patiëntenverenigingen voor Antroposofische Gezondheidszorg (EFPAM)

Wij zetten ons in voor:

Toegang tot geneeskundige verrichtingen en geneesmiddelen

  • Gegarandeerde toegankelijkheid tot alle behandelingen en antroposofische geneesmiddelen.
  • Vrije therapiekeuze voor alle Europese burgers
  • Erkenning van antroposofische artsen en alle andere in antroposofische beroepen werkzame personen

Toepassing van een adequate wetgeving

De tegenwoordige Europese wetgeving staat niet toe alle antroposofische geneesmiddelen op adequate wijze te registreren. Een derde van de geneesmiddelen kan op dit moment niet geregistreerd worden.
De Europese wetgeving moet wat dit betreft zo spoedig mogelijk herzien worden.

Beschikbaarheid van medische voorzieningen en medicamenten

Als gevolg van een inadequate wetgeving staan antroposofische geneesmiddelen niet ter beschikking van iedereen, die hiervan gebruik wil maken.
Deze discriminatie kan leiden tot een achteruitgang van het aantal medische professionals.
De beschikbaarheid variëert aanzienlijk in de verschillende EU staten.

De kosten van de medische voorzieningen en medicamenten

Evenals alle andere medische voorzieningen en medicamenten moeten ook de antroposofische medische voorzieningen en medicamenten aan patiënten vergoed worden.

Onze doelstellingen in het kort

De meningen en belangen vertegenwoordigen van patiënten, die van elke mogelijke vorm van antroposofische geneeskunde gebruik willen maken, in combinatie met andere geneesmiddelen of in plaats van deze.
De rechten op zelfbeschikking van het individu ondersteunen en bevorderen in zaken, die betrekking hebben op zijn of haar gezondheid.
Samenwerken met Europese, internationale en nationale organisaties op het gebied van gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord.
Meewerken aan de culturele en juridische ontwikkeling en de erkenning van alle vormen van antroposofische geneeskunde.
Het erkennen en verkrijgen van patiëntenrechten bij elke toekomstige wet- en regelgeving.
Het recht op vergoeding bij alle antroposofische medische verrichtingen, van alle voorzieningen en medicamenten door de ziektekostenverzekeringen, overeenkomstig het principe van de rechtsgelijkheid van alle burgers.

Kontakt

EFPAM
Landlustlaan 28
2265 DR Leidschendam
Niederland
Tel.: +31 70 3010874
E-mail: wintberg@email.li
www.efpam.eu