ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunde (FAM)

De Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunde (FAM) is een algemeen nut beogende instelling, die de wereldwijde activiteiten van de antroposofische geneeskunde ondersteunt in samenwerking met de medische sectie aan het Goetheanum in Dornach, Zwitserland. Te dien einde werkt zij ook samen met andere stichtingen en organisaties. Een groot project op dit gebied was de financiële afwikkeling en eindverantwoordelijkheid van de handtekeningenactie “Actie ELIANT”. Dit was een groots opgezette actie voor het behoud van het antroposofisch werk in Europa.

De Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunde zet zich in voor

  • verdere ontwikkeling van diagnostische en therapeutische werkmethoden van de antroposofische geneeskunde
  • het ondersteunen van de internationale netwerken voor samenwerking en onderlinge uitwisseling van ervaringen
  • conferenties en nascholing voor specifieke beroepsgroepen
  • ondersteuning van onderwijs en onderzoek
  • het bestuderen van de antroposofische geneeskunde op internationaal niveau d.m.v. het verschaffen van studie- en basismateriaal, vooral in het Engels, Russisch, Japans, Frans en Spaans
  • het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking tussen pedagogen, agrariërs en specialisten op het gebied van politiek en economie
  • het opbouwen en in stand houden van organisaties en sociale structuren, die het wettelijk recht op therapievrijheid en diversiteit in methodes ondersteunen, en tevens
  • het bekendheid verschaffen aan de antroposofische geneeskunde als zijnde een moderne integratieve vorm van geneeskunde

Contact en zakelijk directeur:

Stefan Langhammer
CH- 4143 Dornach 1
Postfach 49
Zwitserland
Tel.: +41 (0) 61 7064476  Fax: +41 (0) 61 7018104
Email:  info@fanthromed.ch
www.fanthromed.ch

Bestuur

Dr. med. Michaela Glöckler (voorzitter), Rolf Heine, Prof. Rüdiger Grimm