ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e.V.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e.V. met standplaats Berlijn werd al in 1952 opgericht met het doel actief te zijn ten behoeve van een op de toekomst gerichte geneeskunde op antroposofische grondslag.

Tegenwoordig zet GESUNDHEIT AKTIV zich op Duits en Europees niveau in voor

 • Een op solidariteit gebaseerde gezondheidszorg
 • Het recht op inspraak en besluitvorming in de gezondheidszorg voor burgers en patiënten
 • Het stimuleren van de eigen competentie van de patiënt
 • Verbreiding en maatschappelijke acceptatie van een voor iedereen toegankelijke integratieve geneeskunde
 • Vrije therapiekeuze en zelfbeschikkingsrecht van de patiënt
 • Erkenning en vergoeding van complementaire medische verrichtingen

De vereniging beschouwt zich als burger- en patiëntenorganisatie en is door netwerken verbonden met alle beroepsgroepen van der antroposofische geneeskunde, met de medische sectie aan het Goetheanum (Zwitserland) en met de Europese overkoepelende organisatie EFPAM. Bovendien streeft GESUNDHEIT AKTIV naar samenwerking met instituties, consumenten- en patiëntenorganisaties in binnen- en buitenland, die vergelijkbare doelen nastreven. Meer dan 9.000 personen en ca 100 organisaties zijn lid van de vereniging.

Werkgebieden

 1. Bewustzijnsvorming

  • Uitgave en verspreiding van folders, audio cd’s, dvd’s over verschillende leefmilieus en gezondheidsvragen voor een bewuste manier van leven.
  • Uitgave van het tijdschrift “GESUNDHEIT AKTIV - DAS MAGAZIN” en van een maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • Congressen, lezingen en cursussen door heel Duitsland

 2. Gezondheidspolitiek

  • De vereniging streeft naar medezeggenschap op het gebied van de gezondheidspolitiek op nationaal en EU niveau. Het doel is vrijheid van therapieën, behandelingen en medicamenten.
  • Samenwerking met overkoepelende organisaties: de Europese Federatie van Gebruikers van Natuurlijke Geneesmiddelen (E.F.N.M.U.), de Overkoepelende Organisatie van Antroposofische Geneeskunde in Duitsland (DAMiD) en het Europese Verbond van Patiëntenverenigingen voor Antroposofische Geneeskunde (EFPAM)
  • Dialoog met ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringen
  • Organisatie en ondersteuning van politieke acties op het gebied van de gezondheidszorg

 3. Realisaties

  • Raad en ondersteuning bij het oprichten van therapeutica en patiënteninitiatieven
  • Samenwerking met therapeutische centra op antroposofische grondslag zoals ziekenhuizen en sanatoria

Contact

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e. V.
Gneisenaustr. 42
D-10961 Berlin
Duitsland
Telefon ++49 -30 - 69 56 872-0, Telefax ++49 – 30 - 69 56 872-29

info@gesundheit-aktiv.de
www.gesundheit-aktiv.de
facebook.com/VereinGesundheitAktiv
twitter.com/gesundheitaktiv