ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Internationale Biologisch-Dynamische Vereniging (IBDA)

IBDA

De IBDA - International Biodynamic Association - is de wereldwijde vereniging van de nationale biologisch-dynamische verenigingen. De IBDA vertegenwoordigt de biologisch-dynamische impuls in dienst van de biologisch-dynamische en Demeter beweging in nauwe samenwerking met enerzijds de landbouwsectie aan het Goetheanum en anderzijds met Demeter International. De IBDA bezit de eigendomsrechten op de handelsmerken Demeter en bio(logisch-)dynamisch. Daarmee zijn de handelsmerken juridisch het collectieve eigendom van de biologisch-dynamische beweging en tegelijk worden ze door slechts één organisatie beheerd. Het gebruik van het recht op merkvoering is in een verdrag met Demeter International vastgelegd.

Verdere opgaven van de IBDA zijn alle activiteiten, die op internationaal niveau kunnen helpen de biologisch-dynamische impuls te versterken: door de ontwikkeling van de leden te steunen, door het organiseren van evenementen en projecten en door het aanmoedigen van allianties en deelgenootschappen.

De IBDA is volgens de Zwitserse wet een organisatie, die vrijgesteld is van belastingen. Op het ogenblik zijn er 24 organisaties lid, het bestuur bestaat uit 5 personen. De IBDA beschouwt zichzelf als een dienstverlenend orgaan en is, wat inhoud en staf betreft, nauw verbonden met de landbouwsectie aan het Goetheanum.

Contact

IBDA
Hügelweg 59
4143 Dornach
Zwitserland
Tel.: ++41 61 7064212
E-Mail: office@ibda.ch
www.ibda.ch