ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Internationale Coördinatie van Antroposofische Geneeskunde (IKAM)

De antroposofisch medische beweging is een netwerk van zelfstandige instituties en specialistische beroepsgroepen op het gebied van de antroposofische geneeskunde. Zij wordt gecoördineerd door een internationaal college, de Internationale Koordination Anthroposophische Medizin / IKAM.
De IKAM bestaat thans uit 24 coördinatoren uit verschillende beroepsgroeperingen en werkterreinen. Hiertoe behoren naast de artsen, verpleegkundigen, heilpedagogen, heileuritmisten, kunstzinnig therapeuten, psychotherapeuten en fysiotherapeuten ook de patiënten- en ziekenhuisverenigingen, de farmaceuten en vervaardigers van geneesmiddelen evenals het werk met studenten, opleiding, nascholing en ook public relations.

Onze taken

Beraad omtrent de huidige stand van zaken en de noodzaak tot ontwikkeling van de antroposofisch medische beweging in de hele wereld
Planning, uitvoering e/o ondersteuning en supervisie van noodzakelijke initiatieven
De facilitering van de IKAM berust bij de leiding van de medische sectie aan het Goetheanum of bij een persoon, die daarmee belast is.

IKAM Broschüre als PDF (deuts)

Contact

Medizinische Sektion am Goetheanum
Leiding: Dr. med. Michaela Glöckler
Postfach
CH-4143 Dornach 1
Zwitserland
Tel.: +41-61-706 42 90
E-Mail: sekretariat@medsektion-goetheanum.ch
www.medsektion-goetheanum.ch