ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Internationale Vereniging van Antroposofische Artsenverenigingen (IVAA)

De IVAA fungeert als overkoepelende organisatie voor de antroposofische artsenverenigingen over gehele wereld. De vereniging vertegenwoordigt de antroposofische geneeskunde in politieke en juridische aangelegenheden op Europees en internationaal niveau.

De IVAA wil in de eerste plaats het volgende waarborgen:

 • De wettelijke status van de antroposofische geneeskunde als integratief medisch systeem
 • De beschikbaarheid op de markt van de geneesmiddelen, die noodzakelijk zijn voor de antroposofische medische behandeling
 • Toegang tot andere antroposofische behandelmethoden, inclusief kunstzinnige therapie, euritmietherapie en vele andere therapievormen, die behoren tot het antroposofisch medisch repertoire
 • Medisch pluralisme wat betreft

  • het recht van de patiënten om gebruik te maken van de behandelingswijze van hun keuze
  • het recht van de artsen hun patiënten de best mogelijke behandeling te bieden

Doelstellingen

 • actief politiek betrokken zijn ten behoeve van de antroposofische geneeskunde in de desbetreffende Europese en internationale instituties
 • raad geven bij opleidings-, scholings- en onderzoeksaangelegenheden
 • samenwerken met de grote overkoepelende medische organisaties op het gebied van complementaire en alternatieve geneeskunde en met andere gezondheidsorganisaties op Europees en internationaal niveau

Antroposofische Geneeskunde in Europa

De antroposofische geneeskunde wordt uitgeoefend door bevoegde artsen en voorgeschreven door meer dan 36.000 artsen in 22 EU lidstaten, in Noorwegen, Zwitserland en in meer dan 30 andere landen over de hele wereld.

Er zijn antroposofische ziekenhuizen en afdelingen (24 in Europa) opgericht in vijf EU lidstaten (Italië, Duitsland, Nederland, Zweden en Groot Brittannië) en in Zwitserland. Veertien antroposofische ziekenhuizen hebben een Eerste Hulpdienst, twee zijn universitaire opleidingsklinieken.

Er wordt antroposofische geneeskunde gepraktizeerd in meer dan 120 ambulante centra in 14 EU lidstaten, Noorwegen en Zwitserland

Er worden antroposofische behandelingen aangeboden door meer dan 7000 antroposofisch opgeleide therapeuten (euritmietherapie, kunstzinnige therapie enz.) en verpleegkundigen in 25 EU lidstaten, Noorwegen en Zwitserland

Regelmatig wordt de antroposofische geneeskunde in het kader van de complementaire en alternatieve geneeskunde gedoceerd aan universiteiten in vijf EU lidstaten (Oostenrijk, Duitsland, Italië, Letland en Spanje) en Zwitserland. In 2015 waren 32 organisaties met de IVAA geassocieerd.

Contact

IVAA Liaison Office Brussels
International Federation of Anthroposophic Medical Associations
Dr. rer. nat. Andreas Biesantz, Head of Office
Rue du Trône 194
B-1050 Bruxelles
Belgique
Phone: +32 2 644 00 20
E-mail: contact@ivaa.info
www.ivaa.eu