ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Antroposofische werkgebieden

De antroposofie is in de 20ste eeuw ontstaan als een alomvattende (holistische), op de praktijk gerichte filosofie van mens en wereld. De naam betekent “wijsheid” (Sophia) van de “mens” (Anthropos) in het Grieks.

Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie, wilde de mens wetenschappelijke, kunstzinnige, spirituele en praktische wegen tonen om zichzelf en de mensheidsontwikkeling in een zinvol verband te begrijpen en verder vorm te geven. Hierdoor hebben talloze mensen -  onafhankelijk van hun onderwijsniveau of godsdienstige overtuiging - de mogelijkheid gekregen hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

Vanuit deze individuele aanzet zijn er culturele initiatieven ontstaan, die tegenwoordig over de hele wereld actief zijn, zoals de antroposofische geneeskunde met ziekenhuizen en artsenpraktijken, Vrije Scholen, heilpedagogische en sociaaltherapeutische instituten, behandel- en rehabilitatiecentra voor drugs- en andere verslaafden, biologisch-dynamische landbouw, wetenschappelijke instituten, ethische structuren voor bedrijfsleven en banken evenals de nieuwe bewegingskunst euritmie en de Christengemeenschap, een beweging voor religieuze vernieuwing.