ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Mijlpalen van ons werk

Stichting van de Alliantie

De Alliantie ELIANT is in juni 2006 in Brussel opgericht. Aanleiding was het handelsverbod voor Demeter babyvoeding. De EU vitamineverordening eiste nl, dat aan deze producten kunstmatige vitamines werden toegevoegd. Volgens de Demeter (biologisch-dynamische) standaard worden Demeter producten echter zonder deze kunstmatige toevoegingen geproduceerd.

Zo werd er een handvest opgesteld met als centrale boodschap het stimuleren en verder ontwikkelen van een culturele diversiteit in Europa, gebaseerd op het behoud van keuzevrijheid en van de mogelijkheid tót kiezen, twee dingen die nu gevaar lopen door het ontbreken van wettelijke voorwaarden.

Dit geldt bijv. ook voor de antroposofische geneesmiddelen, die niet volgens de homeopathische richtlijnen zijn geproduceerd. Slechts in twee landen hebben antroposofische geneesmiddelen een volledig wettelijke status: in Duitsland en in Zwitserland. Het doel is deze status in heel Europa te verkrijgen, zodat patiënten in alle Europese landen antroposofische geneesmiddelen binnen hun bereik hebben.

Van links naar rechts: Dr Jürgen Erdmenger (auteur van het Handvest van de Alliantie), commissaris John Dalli (gezondheid en consumenten), Thomas Göing (projectmanager van de Actie ELIANT)

De Actie ELIANT - het verzamelen van een miljoen handtekeningen

Het feit dat er meer dan 1 miljoen handtekeningen onder het Handvest van de Alliantie zijn verzameld, heeft ons bijzonder geïnspireerd. Dat zoveel mensen - inclusief meer dan 200.000 uit niet-Europese landen - hun solidariteit getoond hebben, heeft ons zeer geroerd en ook gemotiveerd om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het overhandigen van de handtekeningen aan de Europese Commissie via commissaris John Dalli, verantwoordelijk voor gezondheid en consumenten, vond plaats in Brussel op 13 mei 2011.

Dr Michaela Glöckler, initiatiefnemer en leider van de handtekeningenactie, bij het overhandigen van het memorandum aan commissaris John Dalli.

De beslissende derde mijlpaal was het ontwerpen en presenteren van het memorandum van de Alliantie met zijn 15 eisen om een wettelijk en politiek kader te scheppen voor initiatieven op het gebied van toegepaste antroposofie. Dit moment van overhandiging markeerde het begin van ELIANT’s maatschappelijke activiteiten in Brussel.

De ontwikkeling van ELIANT als NGO

Er is sterke maatschappelijke ondersteuning nodig om de ontwikkelingsprocessen in Brussel actief te kunnen beïnvloeden. Graag gaan wij de grote uitdaging aan om van de Alliantie ELIANT een sterke ledenorganisatie te maken, die zich niet alleen inzet voor de producten en diensten van de toegepaste antroposofie, maar die daarnaast ook kan en wil samenwerken met andere organisaties, die verwante doelen nastreven. Wij zijn zeer verheugd, dat op dit ogenblik al bijna een half miljoen mensen zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief!

Deelname aan de sociaal-politieke discussie in de EU

Als gemeenschappelijk Europees platform voor de verschillende antroposofische werkgebieden (Vrije Scholen, biologisch-dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde, heilpedagogie, sociaaltherapie, patiënten) hebben wij deelgenomen aan de volgende acties :

Conference "TTIP - Increased Trade for Better Living?", 15.-16. juni 2015
Konferenz zur neuen EU-Saatgutverordnung, 25. januari 2014
Konferenz „Entwicklungspotential entfalten“, 23.-26. oktober 2013
CATS: „Kinder können die Welt verändern“, 24.-30. juli 2013

Europa betekent veelzijdigheid in eenheid. Deze verrijkende veelzijdigheid moet ieder van ons autonoom en met gevoel voor verantwoordelijkheid mede vorm kunnen geven.