ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Missie

Als Europees platform voor antroposofische initiatieven willen wij deel uitmaken van de culturele, maatschappelijke en politieke discussie in de EU en daar ook de ervaringen en perspectieven inbrengen van Vrije Scholen, biologisch-dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde, heilpedagogie en patiënteninitiatieven. Op deze wijze kunnen wij de Europese beleidsmakers op de hoogte brengen van onze alomvattende projecten en initiatieven, die door zo veel burgers gedeeld en gesteund worden.

Om onze politieke druk te verzwaren hebben wij de hulp nodig van u en uw vrienden! Als u ons handvest ondertekent en intekent op onze nieuwsbrief, laat u zien, dat u onze doelen ondersteunt. Daarvoor zouden wij u zeer dankbaar zijn!

Op deze wijze kunnen wij met uw hulp gemeenschappelijk positieve veranderingen in de EU tot stand brengen.