ELIANT staat voor mensen, die willen leven in een Europa met culturele diversiteit en vrije keuzemogelijkheden betreffende:

opvoedingsvraagstukken, economische en sociale hervormingen, biologische landbouw, complementaire en integratieve geneeskunde.

Visie

De culturele integratie en verdere ontwikkeling van Europa ligt ons na aan het hart. Met zijn diversiteit aan talen en volkeren heeft Europa zich historisch ontwikkeld tot een uniek gedifferentieerd gebied. Bezinning op onze gemeenschappelijke spirituele wortels is niet alleen van belang voor het wederzijds begrip, maar moet ook zijn weerslag vinden in de producten, die vanuit Europa de hele wereld over gaan.

Als maatschappelijk actieve ideële organisatie die vrij is van staatsbemoeienis (NGO) willen wij samen met andere organisaties, die verwante ecologische en ideële doelen nastreven, de wettelijke kaders scheppen :

- die het ouders mogelijk maken zelf te beslissen hoe zij hun kinderen willen laten onderwijzen

- die iedereen de mogelijkheid bieden die geneeskunde te kiezen, waarin hij of zij vertrouwen heeft

- die helpen om duurzaam geproduceerde agrarische en handelsproducten op de markt te brengen, te houden en ook verder te ontwikkelen met aandacht voor de verzorging van aarde en milieu.