ELIANT er for folk som ønsker å leve med kulturelt mangfold og valgfrihet i Europa:

i utdanningssaker, økonomiske og sosiale reformer, økologisk jordbruk, komplementære og Integrative Medicine.

Google oversettelse her er ikke perfekt! Jo mer takknemlige vi er for noen hjelpe våre lesere til å oversette tekstene i godt språk.

Hva vi gjør

Vi presenterer den ELIANT Alliance på konferanser, workshops og i samarbeid med partnere, med tilsvarende mål og føre en aktiv dialog med EU-parlamentarikere, med EU-kommisjonen og Det europeiske råd.

Nyhetsbrevet av Alliansen ELIANT De umiddelbart informert om aktuelle saker.

For innbyggere, institusjoner, tiltak og selskaper som er interessert i den kulturelle utviklingen i Europa, er Alliansen ELIANT derfor en viktig plattform for informasjon, men også for muligheten for direkte borgerdeltakelse i form av bønner til Europaparlamentet.

Begjæringen "Handling ELIANT" under pakten Alliansen har vist at vi støttes av mer enn én million mennesker fra alle europeiske land.