ELIANT er for folk som ønsker å leve med kulturelt mangfold og valgfrihet i Europa:

i utdanningssaker, økonomiske og sosiale reformer, økologisk jordbruk, komplementære og Integrative Medicine.

Google oversettelse her er ikke perfekt! Jo mer takknemlige vi er for noen hjelpe våre lesere til å oversette tekstene i godt språk.

Hva vi ønsker å oppnå

Vi forstår den kulturelle integrasjon og utvikling av Europa, dypt engasjert. Europa er et historisk vokst, unikt differensiert utvikling plass med sitt språk og internasjonale mangfold. Refleksjonen på felles åndelige røtter er ikke bare viktig for gjensidig forståelse, men bør også gjenspeiles i de produkter som går fra Europa til verden.

Som det sivile samfunn aktive ikke-statlig organisasjon (NGO), ønsker vi å skape det juridiske rammeverket sammen med andre organisasjoner knyttet økologisk og verdibaserte mål:

  • ønsker å aktivere foreldre å bestemme individuelt hvordan de kan utdanne sine barn
  • som gjør det mulig for alle å velge den medisinen som han eller hun har
  • Hjelpen få økonomiske og landbruksprodukter til markedet, for å beholde og videreutvikle , gjøre sine produksjonsmetoder samtidig også for bærekraftig vare på jorden og miljøet.