ELIANT er for folk som ønsker å leve med kulturelt mangfold og valgfrihet i Europa:

i utdanningssaker, økonomiske og sosiale reformer, økologisk jordbruk, komplementære og Integrative Medicine.

Google oversettelse her er ikke perfekt! Jo mer takknemlige vi er for noen hjelpe våre lesere til å oversette tekstene i godt språk.

Jobber innen anvendt antroposofien

Antroposofi dukket opp i det 20. århundre som en helhetlig praksis-orientert filosofi menneske og miljø. Navnet betyr visdom (Sophia) fra menneske (Anthropos).

Den bekymringen av dens grunnlegger Rudolf Steiner (1861-1925) var, vitenskapelig, kunstnerisk, åndelig og livets praktiske måter å vise til seg selv og menneskelig utvikling for å forstå og meningsfull form. Utallige mennesker - uavhengig av deres utdanningsnivå og religiøs orientering - har dermed gitt muligheten til å ta sin personlige og faglige utvikling i ansvarlige hender.

For dette individuell tilnærming ut kulturtiltak har dukket opp som er aktive i dag som antroposofisk medisin og med deres Klinikenmen og praksis, steinerskolene, banehage, kurativ utdanning og sosial behandling sentre, behandlingssentre for narkotika og avhengighet rehabilitering, biodynamisk landbruk, vitenskapelige institutter, etiske økonomiske systemer banker og den nye kunsten bevegelsen eurytmi og kristen fellesskap, en bevegelse for religiøs fornyelse.