ELIANT er for folk som ønsker å leve med kulturelt mangfold og valgfrihet i Europa:

i utdanningssaker, økonomiske og sosiale reformer, økologisk jordbruk, komplementære og Integrative Medicine.

Google oversettelse her er ikke perfekt! Jo mer takknemlige vi er for noen hjelpe våre lesere til å oversette tekstene i godt språk.

Engasjement

Som en integrert del av det sivile samfunn, ønsker vi å bidra til en omfattende nettverk på grunnlag av solidaritet med de ulike tiltakene. Fusjonen gir oss gjensidig støtte i våre respektive, Europa-fokusert planer og kampanjer. Dette kan realiseres med et bredest mulig demokratisk støtte, lave administrasjonskostnader, og sterk bevissthet kommunikative.

Vi deltar aktivt i PR og samhandle med innenfor våre midler i konferanser, seminarer og workshops, som oppfyller målene for Alliansen. Vi vil fortsette å øve innflytelse på utviklingen av europeisk politikk og lovgivning og vedlikeholde eksisterende kontakter med europeiske institusjoner og utvide.Vi søker samarbeid med institusjoner, foreninger og enkeltpersoner i det offentlige liv som deler vårt engasjement for varig vern av de friheter og bedre livskvalitet og utvikling av plass for alle. Vi ønsker å samarbeide med dem for å støtte stillinger og tiltak som gjør det mulig å forme utviklingen av Europa i den forstand som er nevnt i vår charter mål.