ELIANT oznacza dla Europy różnorodności kulturowej i wolnego wyboru: w sprawach edukacyjnych,

reform gospodarczych i społecznych, rolnictwa ekologicznego, komplementarne i Medycyny Integracyjnej.

Google Tłumaczenie nie jest tu idealnie! Im bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc naszych czytelników do przetłumaczenia tekstów w odpowiednim języku.

Co chcemy osiągnąć

Rozumiemy integracji kulturowej i rozwoju pragnienia serca, europejska. Europa jest historycznie uprawiane, wyjątkowo zróżnicowaną przestrzeń rozwoju z jego języka i różnych narodów. Odbicie na wspólnych korzeni duchowych jest nie tylko ważne dla wzajemnego zrozumienia, ale należy również odzwierciedlenie w produktach, które go z Europy na świecie.

Jak aktywnego społeczeństwa obywatelskiego organizacji pozarządowych (NGO), chcemy stworzyć ramy prawne, wraz z innymi organizacjami związanymi wartości i celów ekologicznych na bazie:

  • którzy chcą, aby umożliwić rodzicom indywidualnie zdecydować, w jaki sposób mogą wychowywać swoje dziecko

  • To umożliwi każdemu wybrać lek, do której ma on zaufanie

  • Pomoc wprowadzać produkty ekonomiczne i rolnych do rynku, aby utrzymać i rozwijać, aby ich metody produkcji także w imieniu zrównoważonej opieki ziemi i środowiska.