ELIANT oznacza dla Europy różnorodności kulturowej i wolnego wyboru: w sprawach edukacyjnych,

reform gospodarczych i społecznych, rolnictwa ekologicznego, komplementarne i Medycyny Integracyjnej.

Google Tłumaczenie nie jest tu idealnie! Im bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc naszych czytelników do przetłumaczenia tekstów w odpowiednim języku.

Co robimy

Prezentujemy ELIANT Sojuszu na konferencji, warsztatów i we współpracy z partnerami, o podobnych celach i prowadzić aktywny dialog z parlamentarzystów UE, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Newsletter Sojuszu ELIANT one niezwłocznie informowany o sprawach bieżących.

Dla obywateli, instytucji, inicjatyw i firm, które są zainteresowane w rozwoju kulturalnego Europy, Sojusz ELIANT jest zatem ważną platformą informacji, ale także możliwość bezpośredniego uczestnictwa obywateli w formie petycji do Parlamentu Europejskiego.
Kolekcja podpis "Akcja ELIANT" na podstawie Karty Sojuszu wykazał, że są wspierane przez ponad milion ludzi z wszystkich krajów europejskich.

Dla obywateli, instytucji, inicjatyw i firm, które są zainteresowane w rozwoju kulturalnego Europy, Sojusz ELIANT jest zatem ważną platformą informacji, ale także możliwość bezpośredniego uczestnictwa obywateli w formie petycji do Parlamentu Europejskiego.
Kolekcja podpis "Akcja ELIANT" na podstawie Karty Sojuszu wykazał, że są wspierane przez ponad milion ludzi z wszystkich krajów europejskich.