ELIANT oznacza dla Europy różnorodności kulturowej i wolnego wyboru: w sprawach edukacyjnych,

reform gospodarczych i społecznych, rolnictwa ekologicznego, komplementarne i Medycyny Integracyjnej.

Google Tłumaczenie nie jest tu idealnie! Im bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc naszych czytelników do przetłumaczenia tekstów w odpowiednim języku.

Etyczny ekonomika

Ethische Initiativen
Niektóre inicjatywy ludzi, rozwijać i ćwiczyć nowe formy gospodarki.
 
Dreigliederung des sozialen Lebens
Czy życie społeczne podejmowane są zupełnie nowe, więc, że różnorodność ludzkiej natury może rozwijać się w nim?
 
Bedienungsloses Grundeinkommen
Więcej autonomii dla kobiet-przedsiębiorców, przedsiębiorców i robocizny radosne, większa efektywność państwa opiekuńczego, z poszanowaniem godności wszystkich ludzi, promowanie potencjału kreatywności, promowanie edukacji i innych.