ELIANT oznacza dla Europy różnorodności kulturowej i wolnego wyboru: w sprawach edukacyjnych,

reform gospodarczych i społecznych, rolnictwa ekologicznego, komplementarne i Medycyny Integracyjnej.

Google Tłumaczenie nie jest tu idealnie! Im bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc naszych czytelników do przetłumaczenia tekstów w odpowiednim języku.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e.V.

GESUNDHEIT AKTIV Z siedzibą w Berlinie, została założona w 1952 roku z myślą o pracy dla medycyny zorientowanej na przyszłość w oparciu o antropozofii.

Dziś GESUNDHEIT AKTIV zaczyna od poziomu niemieckiego i europejskiego dla:

 • solidarnościowy Healthcare
 • udział i projektowanie obywateli i pacjentów w opiece zdrowotnej
 • promowanie świadomości zdrowotnej
 • Ustanowienie dostępne dla wszystkich Medycyny Integracyjnej
 • Swobodny wybór terapii i samostanowienia pacjenta
 • rozpoznawanie i zwrot komplementarnych usług medycznych

Stowarzyszenie widzi siebie jako stowarzyszenie obywateli i pacjentów i jest związane z wszystkich grup zawodowych medycyny antropozoficznej, z Sekcji Medycznej w Goetheanum / Szwajcarii oraz Europejskiej Federacji EFPAM. Ponadto ZDROWIE stara ACTIVE współpracować z instytucjami i organizacjami pacjentów i konsumentów w kraju i za granicą, są następujące podobnym celu. Członkowie stowarzyszenia są ponad 8000 osób i 100 organizacji.

 1. Podnoszenie świadomości

 2. Opieka zdrowotna

  • Stowarzyszenie dąży do zdrowego udziału w życiu politycznym na szczeblu stanowym i federalnym, jak i wewnątrz UE, w celu leczenia i regulacji wolności
  • Udział w organizacjach parasolowych: Europejskie Stowarzyszenie Konsumentów Medycyny Naturalnej (E.F.N.M.U.), Stowarzyszenie Parasol dla medycyny antropozoficznej w Niemczech (DAMiD) i kaukaskiej stowarzyszenia pacjentów do leków antropozoficznej (EFPAM)
  • Dialog z ubezpieczenia zdrowotnego
  • Organizowanie i wspieranie kampanii zdrowia publicznego

 3. Realizacje

  • Wsparcie doradcze dla tworzenia inicjatyw terapeutycznych i pacjenta
  • Współpraca z urządzeniami terapeutycznych w oparciu o antropozofii szpitali, sanatoriów

Kontakt

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e. V.
Gneisenaustr. 42
D-10961 Berlin
Telefon ++49 -30 - 69 56 872-0, Telefax ++49 – 30 - 69 56 872-29

info@gesundheit-aktiv.de
www.gesundheit-aktiv.de
facebook.com/VereinGesundheitAktiv
twitter.com/gesundheitaktiv