ELIANT oznacza dla Europy różnorodności kulturowej i wolnego wyboru: w sprawach edukacyjnych,

reform gospodarczych i społecznych, rolnictwa ekologicznego, komplementarne i Medycyny Integracyjnej.

Google Tłumaczenie nie jest tu idealnie! Im bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc naszych czytelników do przetłumaczenia tekstów w odpowiednim języku.

Zobowiązanie

Jesteśmy coraz większa grupa ludzi, którzy pracują, aby upewnić się, że ze względu na ogromne problemy społeczne i gospodarcze, które grożą destabilizacją Europy, nowe pomysły i zmiany konstrukcyjne są znane i znaleźć wsparcie. Europejski projekt "wielość w jedności i jedności w różnorodności" mogą być realizowane tylko wtedy, gdy warunki są tworzone, które sprawiają, zrozumienia międzykulturowego możliwie jak również zainteresowanie indywidualne różnice między ludźmi i grupami etnicznymi.

Wierzymy, że problemy społeczne mogą być rozwiązane tylko na drogach o dobrej edukacji. Edukacja ale potrzebują perspektywy pracy, które są oparte na idei zdrowego rozwoju, a nie uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Jako integralna część społeczeństwa obywatelskiego, chcemy przyczynić się do kompleksowej sieci na podstawie wzajemnego zainteresowania, uznania i zaufania do przyszłości Europy. Dążymy do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami życia publicznego, z którymi dzielimy się z celami ochrony wolności i wyboru i opracowania stanowiska i projekty, które przyczyniają się do ich realizacji.