ELIANT este pentru persoanele care doresc să trăiască cu diversitatea culturală și libera alegere în Europa:

în materie de educație, reforme economice și sociale, agricultura ecologica, complementare si Medicina Integrativa.

Bündnis für humane Bildung

Cetăţeni împreună pentru o educaţie focusată pe uman

Dreptul la alegere e pus în pericol!

Petiţie către cei responsabili pentru educaţie în UE
şi tările membre

Economia și politicile duc în mod rapid la transformarea digitalizata a educației. În școlile noastre asta se întâmplă sub numele de Educație Digitală cu ajutorul tehnologiilor (smarphones, tablete și WiFi. Aceasta condiționează educația, școlarizarea și învățarea de a fi definite prin tehnologie și nu de către partea umană. Semnatarii acestei petiții sunt determinați să promoveze o "Educație centrată pe Uman". Iar acest tip de educație se bazează pe legitățile de dezvoltare a ființei umane, legi fizice, emoționale și dezvoltare spirituală a fiecărei ființe umane.

Tehnologia zilelor noastre constă în smartphones, tablete și Wifi. În mod accelerat asta se reflectă și la lecții, în școli, în procesul de învățare. Semnatarii acestei petiții lucrează în toată Europa pentru o "educație umană" care respectă stadiile de dezvoltare fizică, intelectuală și spirituală ale fiecărei ființe umane. Bineînțeles că semnatarii privesc partea de competențe tehnologice că fiind esențială de a fi predata în școli. Cunoștințe de bază despre cum funcționează tehnologiile digitate deschid posibilități de a aborda acest subiect în mod creativ, responsabil și critic. Totuși fiecare la timpul său potrivit!

Noi cerem următoarele: Ca educatorii și părinții să decidă în ce condiții și pentru cât timp o instituție educațională să rămână screen-free (fără tehnologii digitale în cadrul actului de educare). Cei responsabili de educare trebuie să fie apți de a decide ce fel de tehnici vor să folosească și în ce mod - scop vor să folosească media digitală. Pentru a obține aceste lucruri, dreptul la școli primare și grădinițe screen-free este esențial. Politicile în educație e cazul să renunțe la digitalizarea în masă cu orice preț și să permită folosirea de metode creative alternative acelor instituții școlare care doresc să ofere copiilor experiențe reale (non-digitale) de învățare.

Educaţie focusată către uman: potrivită cu vârsta şi interacţiunea dintre cap, inima şi membre

Copii au dreptul la o perioadă de dezvoltare în care ei învață să relationeze cu ce îi înconjoară folosindu-se de toate simțurile, prin mișcare și interacțiune sub formă de joc (integritate senzorial-motrică). Numai prin această motricitate și folosirea simțurilor în interacțiunea cu mediul înconjurător copiii își pot găsi o orientare sănătoasă în spațiu și timp, să se dezvolte sănătos fizic și spiritual în acord cu fazele de dezvoltare.
Atunci când introducem digitalizarea prea devreme aceasta aduce un efect de retard / frânare în dezvoltare şi reduce interacţiunea cu lumea reală la o simplă mişcare cu degetul pe ecran.

Datorită gamei restrânse de mișcări corporale, se observă o imobilitate la niveluul ochilor și totul se concentrează în jurul capului, devenind pasiv, iar sistemul nervos este supra-stimulat în mod nesănătos. Acestea au efecte negative în dezvoltarea creierului. Dezvoltarea copilului este pusă în pericol prin  următoarele efecte secundare: simțuri supra-stimulate, impulsivitate, alienare față de natură, lipsă de auto-control și afectarea capacității de gândire. Psihologia dezvoltării și neurobiologia au adus cercetări importante care vorbesc despre acestea. (1)

Scopul școlii și al predării este de a ajuta elevii săi să devină independenți și ființe umane autonome. Revoluția digitalizării are nevoie de oameni în stare de a gândi și acționa autonom. Copiii învață asta în contextul social al unei clase, prin dialog și interacțiune directă. Învățarea este conlucrarea armonioasă dintre cap, inimă și membre. Creierul este un organ al relaționării (conexiuni) ce necesită activitate fizică și o experimentare în mod direct a mediului înconjurător. (2)
Inovatori din domeniul IT precum Steve Jobs, Bill Gates și Jeff Bezos sunt conștienți de asta și au acționat în consecință: nu le-au dat propriilor copii smartphone-uri și au restricționat accesul la IT! (3)

Sign below or download the forms in English or Romaninan to collect signatures offline.


1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3. Auflage, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html vom 6.2.2018