ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Åtagande

Som en integrerad del av det civila samhället, vill vi bidra till en heltäckande nätverk på grundval av solidaritet med de olika initiativen. Samgåendet ger oss ömsesidigt stöd i våra respektive, Europa fokuserade planer och åtgärder. Detta kan åstadkommas med bredast möjliga demokratiskt stöd, låga administrativa kostnader och lyhördhet kommunikativ.

Vi deltar aktivt i PR, som arbetar med bästa förmåga i konferenser, seminarier och workshops, som uppfyller målen för alliansen. Vi kommer att fortsätta att utöva inflytande på utvecklingen av EU: s politik och lagstiftning och behålla befintliga kontakter med EU: s institutioner och expandera. Vi söker samarbete med institutioner, föreningar och privatpersoner i det offentliga livet som delar vårt engagemang för ett hållbart skydd av friheter och bättre livskvalitet och utveckling om plats för alla. Vi vill arbeta med dem positioner och stödja initiativ som gör det möjligt att forma den framtida utvecklingen av Europa för de ändamål som anges i våra Charter mål.