ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Vårt engagemang i Europa

en demokratisk kultur - som uppmuntrar individer och samhällen

Europas mångfald, kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Europa så enat inte bara imponerande majoritet, men även kvalificerade minoriteter. Inte främja system som mångfald, fattiga, blir allt svagare, förlorar sin kreativa och innovativa potential. I slutändan är de inte längre upp till de utmaningar som liv och utveckling. Detta kan ses för närvarande i synnerhet inom områdena jordbruk, medicin, ekologi, ekonomi och politik.

Därför betonar stadga om de grundläggande rättigheterna jämlikhet minoriteter framträdande. Artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen bekräftar därför rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa rättigheter är dock ofta kringgås och undantas av gällande lagar och förordningar. Men att EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna tillhandahålls och förbigås i fråga.

ELIANT och dess samarbetspartners har förbundit sig att se till att EU-kommissionen och EU-parlamentet beaktas i utformningen av befintliga och skrivandet av nya lagar och förordningar, minoriteters rättigheter. Endast på detta sätt kan det som görs i ett land kan vara givande för andra länder.

Det är oacceptabelt att skapa värde för samhället som de erbjudanden om antroposofisk medicin och social terapi, utbildning kultur Waldorf och Steiner skolor och biodynamiskt jordbruk i sin utveckling till de byråkratiska hindren EU misslyckas.

Länk: Artikel 2

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.