ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Arbetar inom tillämpad antroposofi

Antroposofin dök upp i 20-talet som en holistisk praktiskt inriktad filosofi människa och miljö. Namnet säger Wisdom (Sophia) från människa (Anthropos).

Syftet med dess grundare Rudolf Steiner (1861-1925) var, vetenskapligt, konstnärligt, andlig och praktiska sätt att visa live på sig själva och mänsklig utveckling för att förstå meningsfull och form. Otaliga människor - oavsett deras utbildningsnivå och religiös läggning - har därmed ges möjlighet att ta sitt personliga och yrkesmässiga utveckling i ansvariga händer.

För detta indivduellen strategi ut kulturella initiativ har dykt upp som nu fungerar över hela världen som antroposofisk medicin och dess kliniska tillämpningar, Waldorfskolorna, förskolor, kurativ utbildning och sociala terapicenter, behandlingscentrum för läkemedel och missbruk rehabilitering, biodynamiskt jordbruk, vetenskapliga institutioner, etiska ekonomiska system banker samt den nya rörelsen konst eurytmi och den kristna gemenskapen, en rörelse för religiös förnyelse.