ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Vad vi åtar oss

Vi vill ha en europeisk plattform för antroposofiska initiativ inom den kulturella och socio-politiska diskursen deltar i EU och det föra erfarenheter och perspektiv i Waldorfskolor, Demeter jordbruk, antroposofisk medicin, kurativ utbildning och patient initiativ. På detta sätt kan vi tillföra de europeiska beslutsfattarna nära vår gemensamma och krävs av många medborgare holistiska projekt och initiativ.

I syfte att stärka vår politiska tyngd vi behöver din hjälp! Du och dina vänner kan visa genom undertecknandet av vår stadga och prenumerera på vårt nyhetsbrev, stödja er våra mål. Vi tackar så mycket!

Vi kan ta in på detta sätt tillsammans med er positiva utvecklingen i Europa framöver.