ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Vad vi gör

Vi presenterar ELIANT Alliance på konferenser, seminarier och i samarbete med partners, med liknande mål och föra en aktiv dialog med EU-parlamentariker, med Europeiska kommissionen och Europeiska rådet

Nyhetsbrevet Alliansen ELIANT De informerade omedelbart om aktuella frågor.

För medborgare, institutioner, initiativ och företag som är intresserade av den kulturella utvecklingen i Europa, är alliansen ELIANT därför en viktig plattform för information, men också för möjligheten till direkt medborgardeltagande i form av framställningar till Europaparlamentet.

Signaturen samlingen "Action ELIANT" i stadgan om alliansen har visat att vi stöds av mer än en miljon människor från alla europeiska länder.