ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Vad vi vill uppnå

Vi förstår den kulturella integration och utveckling av Europas hjärta önskan. Europa är en historiskt vuxit unikt differentierad utveckling utrymme med sitt språk och olika folk. Reflektionen på gemensamma andliga rötter är inte bara viktigt för den ömsesidiga förståelsen, men bör också återspeglas i de produkter som går från Europa till världen.

Det civila samhället aktivt icke-statlig organisation (NGO), vill vi skapa en rättslig ram tillsammans med andra organisationer med anknytning ekologiskt och värdebaserade mål:

  • som vill aktivera föräldrarna individuellt bestämma hur de kan utbilda sina barn
  • Det gör det möjligt för alla att välja medicinen som han eller hon har förtroende
  • Hjälpen ge ekonomiska och jordbruksprodukter på marknaden, för att behålla och vidareutveckla, göra sina produktionsmetoder även för en hållbar skötsel av jorden och miljön.