ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

Europeiska federationen för patientorganisationer FÖR MEDICIN antroposofiska (EFPAM)

Vi har åtagit oss att:

Tillgång till sjukvård och mediciner

  • För att säkerställa tillgång till alla behandlings och antroposofiska läkemedel
  • Gratis behandlingsalternativ för alla EU-medborgare
  • Erkännande av antroposofiska läkare och alla andra sjukvårdspersonal i antroposofiska vårdyrken

Tillämpning av lämplig lagstiftning

Den nuvarande EU-lagstiftningen tillåter inte att registrera alla antroposofiska läkemedel på ett ändamålsenligt sätt. En tredjedel av läkemedlet kan inte för närvarande vara registrerad.
EU: s lagstiftning måste förnyas i detta avseende så snart som möjligt.

Tillgång till sjukvård och mediciner

På grund av bristen på lagstiftning antroposofiska läkemedel är inte tillgängliga för alla dem som vill använda dessa.
Denna diskriminering kan leda till en minskning av antroposofiska sjukvårdspersonal.
Tillgängligheten varierar kraftigt i EU: s medlemsstater.

Kostnader för sjukvård och läkemedel

De medicinska tjänster och läkemedel antroposofisk medicin bör återbetalas till patienter precis som alla andra medicinska tjänster och läkemedel.

Våra mål i korthet

För att representera de åsikter och intressen patienter som vill använda antroposofisk medicin i alla former, i kombination med andra läkemedel eller i stället för.
För att stödja de enskildas rättigheter i förhållande till självbestämmande i hälsofrågor och främja.
Arbeta med europeiska, internationella och nationella institutioner inom hälsoområdet i dess vidaste bemärkelse.
Att bidra till den kulturella och rättsliga utvecklingen och erkännandet av antroposofisk medicin i alla former.
Erkännande och verkställighet av patienträttigheter vid framtida lagstiftning framåt.
För att placera rätt till ersättning för alla medicinska tjänster och läkemedel genom hälso- och sjukförsäkring till samma höjd med principen om jämlikhet mellan dess medborgare.

Kontakt

EFPAM
Landlustlaan 28
2265 DR Leidschendam
Nederländerna
Tel.: +31 70 3010874
E-mail: wintberg@email.li
www.efpam.eu