ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e.V.

GESUNDHEIT AKTIV huvudkontor i Berlin, grundades 1952 i syfte att verka för en framtidsorienterad medicin som bygger på antroposofin.

Idag GESUNDHEIT AKTIV börjar på tyska och EU-nivå för

 • En solidaritetsHealthCare
 • Deltagande och utformning av medborgare och patienter inom hälso- och sjukvården
 • Främja hälsa och skrivkunnighet
 • Etablera en tillgänglig för alla integrativ medicin
 • Fritt val av terapi och självbestämmande patienten
 • Erkännande och ersättning av kompletterande medicinska tjänster

Föreningen ser sig själv som en medborgare och patientförening och är kopplat till alla yrkesgrupper i antroposofisk medicin, med Medicinska sektionen vid Goetheanum / Schweiz och den europeiska federationen EFPAM. Dessutom HÄLSA söker ACTIVE att samarbeta med institutioner och konsument- och patientorganisationer hemma och utomlands, följer ett liknande mål. Medlemmar i föreningen är mer än 8000 personer och 100 organisationer.

Kategorier

 1. Öka medvetenheten

 2. Hälso- och sjukvård

  • Föreningen syftar till att friska politiskt deltagande på statlig och federal nivå och inom EU, med målet att behandlingen och regleringen av frihet
  • Deltagande i paraplyorganisationer: Europeiska konsument Association of Natural Medicine (E.F.N.M.U.), paraplyorganisation för antroposofisk medicin i Tyskland (DAMiD) och kaukasiska patienter förening för antroposofisk medicin (EFPAM)
  • Dialog med sjukförsäkring
  • Organisera och stödja folkhälsokampanjer

 3. Realiseringar

  • Rådgivande stöd för skapandet av terapeutiska och patient initiativ
  • Samarbetet med terapeutiska enheter baserade på antroposofin som sjukhus och sanatorier

Kontakt

GESUNDHEIT AKTIV - Anthroposophische Heilkunst e. V.
Gneisenaustr. 42
D-10961 Berlin
Tyskland
Telefon ++49 -30 - 69 56 872-0, Telefax ++49 – 30 - 69 56 872-29

info@gesundheit-aktiv.de
www.gesundheit-aktiv.de
facebook.com/VereinGesundheitAktiv
twitter.com/gesundheitaktiv