ELIANT är för människor som vill leva med kulturell mångfald och valfrihet i Europa:

i utbildningsfrågor , ekonomiska och sociala reformer, ekologisk odling, Kompletterande och integrativ medicin.

Den hjälp här är inte perfekt! Ju mer tacksamma vi är för någon hjälpa våra läsare att översätta texter i bra språk.

International Biodynamiska Föreningen (IBDA)

IBDA

IBDA - Internationell Biodynamisk Association - är en världsomspännande sammanslutning av nationella förbund biodynamiskt. IBDA representerar biodynamiska impulsen i tjänst hos biodynamiska och Demeter rörelse i nära samarbete med facksektionen för jordbruket vid Goetheanum ena handen och med den andra handen Demeter International. IBDA innehar äganderätt till varumärket Demeter och biodynamisk. Detta inkluderar varumärket för biodynamiska rörelsen som ett kollektiv, och på samma gång de förvaltas av en enda organisation. Användningen av varumärket regleras av ett avtal med Demeter International.

Andra syften med IBDA är alla aktiviteter som kan hjälpa på det internationella området, för att stärka den biodynamiska impuls, genom att främja utvecklingen av medlemmarna genom evenemang och projekt, och genom att främja allianser och partnerskap.

IBDA har den juridiska formen av en skattebefriad förening i Schweiz. För närvarande finns 24 organisationer medlemmar styrelsen består av 5 personer. IBDA ser sig själv som en tjänst institution och tillhörande innehåll och personal med jordbruks avsnitt.

Kontakt

IBDA
Hügelweg 59
4143 Dornach
Schweiz
Tel.: ++41 61 7064212
E-Mail: office@ibda.ch
www.ibda.ch