Elianto je skratka pre Európu kultúrnej rozmanitosti a slobodnú voľbu: v otázkach vzdelávania,

ekonomických a sociálnych reforiem, ekologického poľnohospodárstva a dopĺňajú a sú integratívna medicíny.

Google preklad tu nie je dokonalý! Čím viac sme vďační za akékoľvek pomôcť našim čitateľom prekladať texty v príslušnom jazyku.

Allianz ELIANT

Vážení návštevníci našich webových stránok,
preto, že by sme chceli komunikovať v miestnom jazyku s tebou/vami, sme prešli preklad Google. Boli by sme veľmi radi, ak návštevníci a priatelia môžu pomôcť tým, že Elianto k zlepšeniu preklade. Oni nám tiež pomáhajú, keď nám na ekologicky hodnotných iniciatív napr. Slovensko by sa pozornosť, ktorú sme potom ukazovať ako tu na Elianto.
S úprimnými vďaka a pozdravy - na Elianto-Team

Zamestnanci a priatelia Európskej aliancie iniciatív aplikovanej antropozofie / ELIANT chcú prispieť občianskou spoločnosťou ku kvalite života a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Naša práca motto je prevzatý z príbehu Goetheho:

"Človek sám nepomôže, ale ten, kto sa spojí s ostatnými v pravú chvíľu."

Ľudská dôstojnosť a individuálny rozvoj sú základnými hodnotami európskej kultúry. Aby bolo možné realizovať tieto hodnoty sú aj politicky, Európska občianska spoločnosť potrebuje nielen demokraticky zaručenou slobodu voľby. Skôr, potrebuje tiež možnosť - najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, zdravie a rôznych liekov a terapií. Voľba v týchto oblastiach je v súčasnej dobe, však, jasne obmedzený. To, čo bolo uznané v krajine, ktorá má často v rámci celej EÚ žiadny predajnosť. To platí aj pre existujúce, pretože 20. storočia kultúrnych iniciatív aplikovanej antroposofia Rudolfa Steinera.

Tak odrody sú zachované na národnej voľby a môže byť efektívne pre celú Európu, zástupcovia európskych zastrešujúcich organizácií iniciatív pre aplikované antroposofia Elianto alianciu spojili svoje sily. Chcú posilniť iniciatívy ekologicky orientované projekty hodnotou orientované a kultúrnej a v Európe, spoločne s partnermi podobnými cieľmi.