Elianto je skratka pre Európu kultúrnej rozmanitosti a slobodnú voľbu: v otázkach vzdelávania,

ekonomických a sociálnych reforiem, ekologického poľnohospodárstva a dopĺňajú a sú integratívna medicíny.

Google preklad tu nie je dokonalý! Čím viac sme vďační za akékoľvek pomôcť našim čitateľom prekladať texty v príslušnom jazyku.

Čo chceme dosiahnuť

Chápeme kultúrnu integráciu a rozvoj túžby Europe sú srdce. Európa je historicky pestuje, jedinečne diferencované vývoj priestor s jeho jazykom a rôznych národov. Úvahy o spoločných duchovných koreňov je dôležitá nielen pre vzájomné pochopenie, ale mali by byť tiež odráža v produktoch, ktoré idú z Európy do sveta.

Ako aktívnej občianskej spoločnosti mimovládne organizácie (MVO), chceme vytvoriť právny rámec spolu s ďalšími organizáciami spojenými ekologicky a cieľov založené na hodnotách:

  • ktorí chcú umožniť rodičom samostatne rozhodnúť, ako môžu vychovávať svoje dieťa
  • Tak, aby bolo možné pre každého, aby si vybrať liek, ktorý on alebo ona má dôveru
  • Pomoc priniesť hospodárske a poľnohospodárskych produktov na trh, uchovávať a ďalej rozvíjať, aby svoje výrobné metódy aj menom udržateľnej starostlivosti o Zem a životné prostredie.