Elianto je skratka pre Európu kultúrnej rozmanitosti a slobodnú voľbu: v otázkach vzdelávania,

ekonomických a sociálnych reforiem, ekologického poľnohospodárstva a dopĺňajú a sú integratívna medicíny.

Google preklad tu nie je dokonalý! Čím viac sme vďační za akékoľvek pomôcť našim čitateľom prekladať texty v príslušnom jazyku.

Čo robíme

Predstavujeme Elianto Alianciu na konferenciách, workshopoch a v spolupráci s partnermi, s podobnými cieľmi a viesť aktívny dialóg s poslancami v EÚ, s Európskou komisiou a Európskou radou.

Newsletter Aliancia Elianto Oni okamžite informovať o aktuálnom dianí.

Pre občanov, inštitúcie, iniciatívy a spoločnosti, ktoré majú záujem o kultúrny rozvoj Európy Aliancia Elianto je preto dôležitou platformou pre informáciu, ale aj možnosť priamej účasti občanov v podobe petícií Európskemu parlamentu.

Zbierka podpis "Action Elianto" podľa Charty Aliancia preukázala, že sú podporované viac ako jeden milión ľudí zo všetkých európskych krajín.