Elianto je skratka pre Európu kultúrnej rozmanitosti a slobodnú voľbu: v otázkach vzdelávania,

ekonomických a sociálnych reforiem, ekologického poľnohospodárstva a dopĺňajú a sú integratívna medicíny.

Google preklad tu nie je dokonalý! Čím viac sme vďační za akékoľvek pomôcť našim čitateľom prekladať texty v príslušnom jazyku.

Čo sa zaväzujeme

Chceme, aby európska platforma antropozofické iniciatív v kultúrnom a spoločensko-politické diskurz sa zúčastňuje EÚ a tam priniesť skúsenosti a perspektívy škôl Waldorf, Demeter poľnohospodárstvo, antropozofické medicíny, liečebné a vzdelávacie iniciatívy pacienta. Týmto spôsobom môžeme priniesť európskym rozhodovacou právomocou v blízkosti naša spoločná a vyžaduje mnoho občanov celostnej projektov a iniciatív.

Na posilnenie našej politickú váhu potrebujeme vašu pomoc! Vy a vaši priatelia môžu ukázať podpísaním našej Charty a prihlásiť sa k odberu newslettera, podporíte naše ciele. Ďakujeme vám moc!

Môžeme priniesť týmto spôsobom spoločne s vami na pozitívny vývoj v Európe dopredu.