ELIANT Avrupa'da kültürel çeşitlilik ve özgür seçim yaşamak isteyenler için ise:

eğitimle ilgili konular, ekonomik ve sosyal reformlar, ekolojik tarım, Tamamlayıcı ve Bütünleyici Tıp içinde.

Nasıl finanse ediliyoruz

Hemen hemen tüm ittifak ortaklarımız hayır kurumlarıdır ve hepsinin elinde sınırlı mali kaynak vardır. Bu nedenle ELIANT bütçesine yılda 500-1000 Euro'dan fazla katkıda bulunamıyorlar. ELIANT herhangi bir ekonomik veya politik çıkar grubundan bağımsız olarak çalıştığı ve manevi ve ekonomik bağımsızlığını korumak istediği için, sivil toplumda desteklediklerimizin bağışlarına güvenmek durumundayız. En küçük bağışlar bile çok değerlidir ve çalışmalarımıza devam etmemizde bize yardımcı olur. Bu bağlantıyı, bültenimizin potansiyel yeni okuyucularına iletebilirseniz, ayrıca minnettar oluruz.
https://eliant.eu/newsletter/

Çalışmalarımız hakkında bilgi sahibi olan kişi sayısı ne kadar artarsa, biz de Avrupa'daki kültürel gelişimi ilerletmede o kadar etkili oluruz.